0 sản phẩm

Chính sách vận chuyển hàng

Mục đích: Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Vape Club.

Nội dung: Vape Club thực hiện dịch vụ giao nhận siêu tốc tại nội thành khách chỉ nhận hàng sau 1 đến 2h, Khách tỉnh giao nhanh trong 2 đến 3 ngày, tỉnh miền bắc 4 ngày

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

Thời gian giao hàng: từ 10h đến 21h tất cả các ngày trong tuần.