0 sản phẩm

Quy định thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn trong các cách sau để thanh toán mua hàng tại Vape Việt Nam:

Thanh toán trực tiếp: Bằng tiền mặt, hoặc chuyên khoản nhanh tại cửa hàng

Thanh toán khi nhận hàng: Khách hảng tỉnh sẽ được giao hàng qua Bưu điện theo hình thức COD ship khách hàng sẽ tự tính và trả cho Bưu điện

Chuyển tiền vào ngân hàng:

Thông tin tài khoản thanh toán

Chủ TK: DO NGOC THANH

STK : 8688623588888

Ngân Hàng Quân Đội MB Hà Nội