Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0981 353 920

Vladdin Rio Disposable Strawberry Kiwi

100.000

Vladdin Rio Disposable Strawberry Kiwi sản phẩm pod 1 lần chính hãng của Vladdin vị Dâu Kiwi  hút 400 hơi, nông độ nicotein là 5%, vị ngon khói ổn rất phù hợp cai thuốc lá.

Chú ý: Các đơn đặt Pod 1 lần chỉ ship từ 2 Sản phẩm trở lên, đặt 1 sản phẩm Shop sẽ tự động hủy à không chốt đơn.

Hết hàng